RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Zaštita na radu i poslovi zaštite na radu. Dužnost organizacije i provedbe zaštite na radu obvezuje sve poslodavce, neovisno kojom se djelatnošću bave i koliko radnika zapošljavaju. Poslove zaštite na radu (u skladu s procjenom rizika na radu, stanjem zaštite na radu i brojem radnika koje zapošljavate) poduzetnici mogu obavljati sami (ako ispunjavaju propisane uvjete) ili njihovo obavljanje ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu.
  2. Ustupanje potraživanja (cesija) u uvjetima blokade računa. Sklapanje ugovora o cesiji u uvjetima blokade računa zabranjeno je samo jednoj strani – vjerovniku tražbine (ustupitelju ili cedentu) pa će sklopljeni ugovor o ustupu tražbine biti valjan (proizvodit će pravne učinke), ali će ustupitelj odnosno cedent prekršajno odgovarati.
  3. Pravilnik o radu i savjetovanje s radničkim vijećem. Poslodavac koji zapošljava dvadeset ili više radnika obvezan je donijeti pravilnik o radu, ako pitanja koja su propisana kao obvezni sadržaj pravilnika o radu nisu uređena kolektivnim ugovorom koji obvezuje tog poslodavca. Iz zakonskih odredaba proizlazi da obveza savjetovanja tereti samo onog poslodavca kod kojega je utemeljeno radničko vijeće (odnosno kod kojeg je ulogu radničkog vijeća preuzeo sindikalni povjerenik).
  4. Priređivanje nagradne igre. Nagradne igre su igre koje, radi promidžbe svojih proizvoda i usluga, priređuju trgovačka društva te druge osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se pritom od sudionika ne zahtijeva posebna uplata za sudjelovanje. Priređivač mora za organiziranje nagradne igre dobiti prethodno odobrenje Ministarstva financija.
  5. Plaćanje računa kraticom između obveznika fiskalizacije. Obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije, ako drukčije nije propisano posebnim poreznim propisom, za nabavu proizvoda i usluga do svote od 5.000,00 kuna po jednom računu
  6. Usluga servisa osobnog automobila od poreznog obveznika iz Italije. Porezni obveznici koji primaju usluge iz EU-a na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze (mjesto oporezivanja prema sjedištu primatelja) obvezni su na primljene usluge obračunati PDV.
  7. Isticanje napomene „Ovo nije fiskalizirani račun“. Ako zbog bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojemu navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidno pisati napomena „Ovo nije fiskalizirani račun“
  8. Isporuka svježeg i rashlađenog mesa. Od 1. siječnja 2019. isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva oporeziva je stopom PDV-a od 13 %.

 

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)