RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Porezno pravo

  • Nema predujmova PDV-a u slučaju plaćanja na rate usluge športskog agenta

Porezno pravo

  • Porezne pogodnosti prilikom restrukturiranja koncerna nisu (zabranjena) državna potpora

Pravo društava

  • Nadležnost skupštine društva za sklapanje, izmjenu i prestanak ugovora člana uprave o vođenju poslova društva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)