RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nakon relativno kratkog vremenskog intervala odnosno razdoblja koje je trajalo od 4. ožujka 2015. do 17. studenog 2018. godine kao dana stupanja na snagu novog Zakon o lovstvu (Nar. nov., br. 99/18., dalje: ZoL) nije bilo pravnih prijepora tko, na temelju kojih zakonskih propisa i prema kojem kriteriju odgovornosti odgovara kod štetnih događaja u kojima je šteta pričinjena naletom divljači na vozilo na cesti. Stoga autor u članku na temelju novoga normativnog rješenja anticipira i najavljuje nove neujednačenosti u primjeni materijalnog prava.

1. Normativna rješenja u razdoblju od 2005. godine do dana stupanja na snagu novog ZoL-a
2. Pravna shvaćanja Ustavnog suda deklarirana u rješenju broj U-I-6264/2014 od 04. ožujka 2015. godine
3. Novo zakonsko normativno rješenje odnosno uređenje
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)