RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku daje prikaz Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanja stranaca za kalendarsku 2019. godinu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine (Nar. nov., br. 116/18.), s time da njezina primjena započinje 22. prosinca 2018. godine.

1. Uvod
2. Općenito
3. Rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada u Republici Hrvatskoj
4. Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote
5. Sezonski rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
6. Postupak donošenja odluke o godišnjoj kvoti dozvola za rad i boravak radi zapošljavanja stranaca u Republici Hrvatskoj
7. Godišnja kvota za zapošljavanje državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
8. Ukupna godišnja kvota odobrenih dozvola za rad i boravak stranaca

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)