RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju izmijenjene su i dopunjene odredbe u vezi s utvrđivanjem mirovine posebno osoba koje su i u drugom stupu mirovinskog osiguranja. Dopunjuje se broj obveznika mirovinskog osiguranja. Određuje se dobna granica za odlazak u mirovinu u prijelaznom razdoblju od 2019. do 2033. godine kada će starosna dob za odlazak u mirovinu biti 67 godina. Posebnu pozornost zaslužuju odredbe prema kojima svi umirovljenici mogu zasnovati radni odnos, a da im se za to vrijeme ne obustavi isplata mirovine. Smanjuje se mirovinski faktor za odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu.
O svemu navedenome i o ostalim izmjenama Zakona pročitajte u ovom članku.

1. Opće odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju
2. Obvezni osiguranici
3. Novosti u vezi s utvrđivanjem staža osiguranja
4. Starosna mirovina
5. Prijevremena starosna mirovina
6. Starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika
7. Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca
8. Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem
9. Profesionalna rehabilitacija
10.   Naknada zbog tjelesnog oštećenja
11.   Obiteljska mirovina
12.   Određivanje mirovine
13.   Aktualna vrijednost mirovine
14.   Osnovna mirovina
15.   Uzimanje u obzir razdoblja zaposlenja u međunarodnoj organizaciji odnosno u instituciji Europske unije
16.   Zapošljavanje umirovljenika bez obustave isplate mirovine
17.   Ponovno određivanje mirovine umirovljenika nakon ostvarenog staža u zaposlenju
18.   Ostale izmijenjene i dopunjene odredbe Zakona

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)