RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U paketu porezne reforme od 1. siječnja 2019. godine stupaju na snagu i izmjene Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u. Izmjene se odnose na način i vrijeme ulaska u sustav PDV-a, određivanje mjesta i prag za obavljanje usluga fizičkim osobama iz EU-a, proširenje skupine dobara koja će se oporezivati stopom PDV-a od 5 % i 13 %, priznavanje pretporeza pri nabavi osobnih automobila u visini od 50 % neovisno o vrijednosti računa dobavljača (do ili više od 400.000,00 kn), obvezu preuzimanja porezne obveze od stranoga poreznog obveznika samo ako nije registriran za potrebe PDV-a u RH i dr. Izmjene se odnose i na oporezivanje vrijednosnih kupona te su već objavljene u Izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u u Nar. nov., br. 115/16., i stupile na snagu također 1. siječnja 2019. godine.

1. Uvod
2. Oporezivanje vrijednosnih kupona
3. Isporuka dobara iz stečajne mase
4. Uporaba osobnih automobila za privatne potrebe i pravo priznavanja pretporeza pri nabavi osobnih automobila
5. Mjesto obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik iz čl. 26. Zakona o PDV-u
6. Proširenje skupine dobara koja će se oporezivati stopom PDV-a od 5 % i 13 % i promjena stope PDV-a na 24 %
7. Mogućnost priznavanja pretporeza u visini 50 % od pretporeza obračunanog za nabavu osobnih automobila – ukinuto ograničenje na 400.000,00 kn
8. Obveza preuzimanja porezne obveze od stranoga poreznog obveznika samo ako nije registriran za potrebe PDV-a u RH
9. Primjena obračunskog načela kod priznavanja pretporeza pri uvozu određenih strojeva i opreme u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kn samo ako se uvoze kao dugotrajna materijalna imovina
10.   Tuzemni prijenos porezne obveze i na isporuke betonskog čelika i željeza
11.   Ukida se obveza predaje obrasca INO-PPO i uvodi posebna evidencija o primljenim računima
12.   Novi uvjeti za ulazak u sustav PDV-a u 2019. godini
13.   Polaganje osiguranja za ispunjenje obveze PDV-a – pri stjecanju rabljenih prijevoznik sredstava iz EU-a
14.   Ostale izmjene
15.   Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)