RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U sklopu III. kruga reforme poreznog sustava, uz još 8 izmijenjenih i dopunjenih poreznih propisa, donesene su izmjene i dopune Općeg poreznog zakona, što je predmet razmatranja u ovome članku.

Opći porezni zakon predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava kojim su uređena prava i obveze sudionika u poreznom postupku, pri čemu taj Zakon na jedinstven način uređuje opća pitanja u području poreza i drugih javnih davanja poreznih obveznika. Između ostalih izmjena, do promjena toga Zakona došlo je radi primjene dvosmjerne elektroničke komunikacije između poreznog tijela i poreznih obveznika, pretvaranja knjigovodstvenih isprava u elektronički zapis, jasnijeg definiranja stalne poslovne jedinice nerezidenata, zastare prava na povrat i dorade instituta obvezujućih mišljenja te upravnog ugovora.

1. Uvod
2. Prikaz novine u OPZ-u
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)