RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom će članku bit riječ o pravnom položaju osnivača i odnosu s osnovanim subjektom, za čije je razumijevanje potrebno izložiti propise koji uređuju obveznopravne odnose, osnivanje ustanove ili trgovačkog društva te pretpostavke odgovornosti za obveze. Bitno je skrenuti pozornost i na sudsku praksu u vezi s tumačenjem i primjenom prava mjerodavnog za odgovornost osnivača.

1. Uvodno
2. Odnos osnivača i osnovanog subjekta
3. Zakon o obveznim odnosima (ZOO)
4. Zakon o ustanovama
5. Odgovornost za obveze prema Zakonu o trgovačkim društvima (ZTD)
6. Odgovornost za obveze prema Općem poreznom zakonu (OPZ)
7. Sudska praksa o odgovornosti osnivača za obveze ustanove
8. Završne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)