RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovome članku razmatra postupanje komunalnih redara u obavljanju nadzora prema odredbama Zakona o zaštiti od buke i odredbama Prekršajnog zakona te s time povezana pitanja koja se učestalo pojavljuju praksi.

1. Uvod
2. Nadzor komunalnih redara prema odredbama ZZB-a
3. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)