RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U sustavu javne nabave javni naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi.
      Ta osnova isključenja gospodarskog subjekta premet je ovog članka promatrana kroz zakonske odredbe te niz rješenja DKOM-a.

1. Uvod
2. Odredbe o isključenju gospodarskog subjekta zbog nedostataka iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi
3. Primjeri iz rješenja DKOM-a
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)