RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2018
  • Članak:Elektroničko izdavanje računa
  • Stranica:10.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)