RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2017. godinu usvojeno je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 18. listopada 2018. godine. Više o trenutačnom stanju razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru i mjerama za njegovo unaprjeđenje autor objašnjava u nastavku.

1. Uvod
2. Samoprocjena sustava - analiza Izjava o fiskalnoj odgovornosti
3. Unutarnja revizija
4. Stanje sustava unutarnjih kontrola prema izvješću Državnog ureda za reviziju
5. Mjere utvrđene Zaključkom Vlade Republike Hrvatske

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)