RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor će u ovom članku skrenuti pozornost na važnije odredbe novodonesenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
U Glavi XI. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi dopunjen je novim odredbama koje bitno impliciraju na postupak zasnivanja radnih odnosa u školskoj ustanovi.
U kontekstu njihove implementacije autor će uputiti na možebitna sporna pitanja vezano uz njihovu primjenu u praksi.

1. Novine odredaba čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2. Zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi
3. Rokovi za stjecanje pedagoških kompetencija, uvjeta za napredovanje i polaganje stručnog ispita
4. Materijalna prava radnika koji se zapošljava posredovanjem Ureda državne uprave
5. Upućivanje radnika na liječnički pregled
6. Samostalnost ravnatelja pri sklapanju ugovora o radu do 60 dana
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)