RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Gospodarski subjekti mogu se za svoje poslovanje koristiti poslovnim prostorima koji su u njihovu vlasništvu ili se njima koristiti kao zakupci. S obzirom na to da kupnja ili gradnja vlastitoga poslovnog prostora zahtijeva velika financijska sredstva, poduzetnici se često odlučuju na zakup poslovnog prostora. Zbog iznimne važnosti pravnog statusa i raspolaganja poslovnim prostorom te njegove specifičnosti, to je područje u hrvatskom zakonodavstvu uređeno posebnim zakonom. Zbog toga se opći propisi Zakona o obveznim odnosima primjenjuju samo na one zakupne odnose koji nisu uređeni posebnim zakonom. U ovome se članku razmatraju pitanja primjene i karakter posebnog Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, pitanja zasnivanja zakupa, prava i obveza ugovornih strana te prestanak zakupa. Istodobno se skreće pozornost na pojedina sporna pitanja koja mogu izazivati dvojbe ili su bila razlogom relativno čestih sporova.

1. Obuhvat i područje primjene

2. Dispozitivnost odredaba ZZKPP-a

3. Pojam poslovnog prostora

4. Zasnivanje zakupa poslovnog prostora

5. Ugovorne strane

6. Prava i obveze ugovornih strana

7. Prestanak zakupa

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)