RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18., dalje: ZKG 68/18.) donosi brojne novine u sektoru komunalnoga gospodarstva koje donose obveze za jedinice lokalne samouprave (dalje: JLS) u odnosu na donošenje novih općih i pojedinačnih akata u provedbi ZKG 68/18., ali su najznačajnije odredbe o određenju pravnog statusa i o upisu u zemljišne knjige komunalne infrastrukture, a o čemu više u članku.

1. Uvod
2. Pravni status i upis u zemljišne knjige nerazvrstanih cesta
3. Pravni status i upis vodnih građevina u zemljišne knjige
4. Pravni status i upis komunalne infrastrukture u zemljišne knjige
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)