RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      O naslovljenoj problematici osiguranja već smo izvješćivali naše čitatelje u RRIF-u br. 2/18. i 4/18., a ovim člankom nastavljamo s iznošenjem određenja koja uređuje novi MSFI 17.
      U članku se navode sličnosti ili istovjetnosti zahtjeva MSFI-ja 17 i ostalih MSFI-jeva, i to u području mjerenja obveza po tekućim vrijednostima i priznavanju prihoda po izvršenju obveza prema kupcima.

1. Uvod
2. Obveze izvršenja usluga
3. Mjerenje prihoda
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)