RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      O naslovljenoj problematici osiguranja već smo izvješćivali naše čitatelje u RRIF-u br. 2/18. i 4/18., a ovim člankom nastavljamo s iznošenjem određenja koja uređuje novi MSFI 17.
      U članku se navode sličnosti ili istovjetnosti zahtjeva MSFI-ja 17 i ostalih MSFI-jeva, i to u području mjerenja obveza po tekućim vrijednostima i priznavanju prihoda po izvršenju obveza prema kupcima.

1. Uvod
2. Obveze izvršenja usluga
3. Mjerenje prihoda
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)