RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zakonom o trošarinama (Nar. nov., br. 22/13. – 115/16., dalje: ZOT-a) i Pravilnikom o trošarinama (Nar. nov., br. 1/17. i 14/17., dalje: POT) propisana je, između ostaloga, mogućnost nabavljanja alkohola i alkoholnih pića bez plaćanja trošarine za namjene iz čl. 61. st. 1. t. 4. – 12. ZOT-a. Navedeno oslobođenje imaju pravo primjenjivati samo pravne ili fizičke osobe koje su ishodile odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda.

1. Uvod
2. Preduvjeti za stjecanje trošarinskog statusa
3. Vođenje evidencije
4. Kretanje alkohola i alkoholnih pića
5. Nabavljanje alkohola bez plaćanja trošarine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)