RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Poslodavac može s nezaposlenom osobom (prema određenim uvjetima), primjenom mjere aktivne politike u zapošljavanju prema posebnom propisu, sklopiti pisani ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
      U članku se objašnjavaju neke posebnosti vezane za neoporezive isplate osobama na stručnom osposobljavanju, prava za vrijeme bolovanja i rodiljnih dopusta.

1. Uvodno
2. Obveze poslodavca
3. Isplata neoporezivih primitaka
4. Isplata naknade za rad polazniku stručnog osposobljavanja
5. Prestanak prava na naknadu HZZ-a
6. Naknade za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)