RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Opći pregled
2. Poljoprivredna proizvodnja
3. Cijene u RH i EU-u
4. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-u
5. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
6. Građevinarstvo RH i EU-a
7. Cijene stambenih nekretnina u zemljama EU-a i RH
8. Vanjskotrgovinska razmjena
9. Trgovina na malo u RH i EU-u
10. Turizam
11. Plaće
12. Likvidnost i insolventnost
13. Zaposlenost i nezaposlenost RH i EU-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)