RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
  • Članak:Novi granski kolektivni ugovori
  • Stranica:213.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

       Objavljen je novi Kolektivni ugovor za srednjoškolske ustanove i novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Oba kolektivna ugovora su granski kolektivni ugovori koji čine cjelinu s Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama. U ovom se članku daje poseban osvrt na svakoga od njih s pregledom nekih zanimljivih odredaba koje su ostale nepromijenjene u odnosu na istovrsne kolektivne ugovore koje su i dalje u primjeni te se upozorava na promjene koje donose ti novi ugovori. Uspoređuju se i područja koja su istodobno uređena u navedenim granskim kolektivnim ugovorima i „općem“ kolektivnom ugovoru.

1. Uvod
2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)