RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom se članku objavljuje niz mišljenja u vezi s primjenom Zakona o javnoj nabavi koji je na snazi od početka 2017. godine, a koje je dalo središnje tijelo državne uprave za politiku javne nabave. Svojim mišljenjima to tijelo provodi jednu od ovlasti koja mu je dana navedenim Zakonom.

1. Uvod
2. Nadležnost središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave
3. Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
4. Jednostavna nabava
5. Procijenjena vrijednost nabave
6. Institut izuzeća od primjene ZJN 2016
7. Sukob interesa prema ZJN 2016
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)