RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Autorica u ovom članku analizira aktualnosti postupka brisanja trgovačkih društava iz sudskog registra te skreće pozornost na posljedice neaktivnosti trgovačkog društva kada ne predaje financijska izvješća, ali i na moguće probleme koji nastaju zbog neaktivnosti društva i neusklađenosti propisa.

1. Uvod
2. Predaja financijskih isprava
3. Prestanak društva
4. Postupak brisanja društva
5. Završne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)