RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Ponekad su poslodavci primorani smanjiti opseg posla i troškove poslovanja jer je prestala potreba za obavljanjem poslova na kojima radnik radi. Tada imaju mogućnost radniku redovito otkazati ugovor o radu, odnosno dati poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu uz uvjete i na način koji su propisani Zakonom o radu, (Nar. nov. br. 93/14. i 127/17., dalje: ZR). U članku stoga objašnjavamo poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu kojim poslodavac može radniku zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga otkazati ugovor o radu.

1. Uvod
2. Zabrana otkazivanja
3. Razlozi otkazivanje ugovora o radu
4. Obveze poslodavca
5. Oblik, obrazloženje i dostava otkaza
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)