RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U srpnju ove godine stupio je na snagu Zakon o otpisu dugova fizičkih osoba, koji spada u zakone od širega društvenog značenja. U nastavku članka dajemo samo sažet osvrt na relevantne odredbe tog Zakona.

1. Uvod
2. Ključni pojmovi i subjekti
3. Odnos prema drugim propisima
4. Otpis duga – način izvršavanja otpisa dugova
5. Reprogram poreznog duga

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)