RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Za donošenje određenih poslovnih odluka važan je pojedini tip pokazatelja. U jednom će slučaju to biti pokazatelj kojim se mjeri likvidnost, a u drugom pokazatelj kojim se mjeri učinkovitost poslovanja. U ovom su članku izvedeni pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, obrtaja i dana naplate kratkotrajnih potraživanja te ukupni prihodi po zaposlenome u 2017. godini za sve poduzetnike Hrvatske, obveznike poreza na dobitak, bez banaka, osiguranja i drugih financijskih institucija, na razini područja djelatnosti (NKD 2007).
       Usporedbom pokazatelja na razini RH i vlastitih može biti korisna informacija upravama društva o položaju društva koji vode.

1. Uvod
2. Pokazatelji uspješnosti poduzetnika na razini Hrvatske
3. Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Hrvatske po djelatnostima
4. Analiza pokazatelja poslovanja poduzetnika Hrvatske po djelatnostima
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)