RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zakon o trgovačkim društvima određuje načine povećanja temeljnog kapitala te potrebne dokumente koje društvo mora priložiti kod podnošenja prijave za upis u sudski registar. Jadan od načina povećanja je ulozima u stvarima (građevinama, strojevima, zemljištu) i pravima (tražbinama vlasnika, danim kreditima društvu), pri čemu u sudski registar treba dostaviti i revizorsko mišljenje o zadnjim financijskim izvješćima o uloženim stvarima i pravima.
      Kako treba provesti reviziju povećanja temeljnog kapitala, objašnjeno je u nastavku članka.

1. Načini povećanja temeljnog kapitala
2. Povećanje temeljnog kapitala u stvarima i pravima u dioničkom društvu
3. Revizija povećanja temeljnog kapitala u stvarima i pravima u društvu s ograničenom odgovornošću
4. Postupci obavljanja revizije
5. Revizijski dokazi
6. Revizorsko izvješće o povećanju temeljnog kapitala ulogom u stvarima i pravima
7. Revizija povećanja temeljnog kapitala iz rezervi
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)