RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Rezidenti koji ostvaruju primitke izravno iz inozemstva, a u poreznom smislu predstavljaju drugi dohodak, svoje obveze prema Poreznoj upravi mogu obaviti bez fizičkog odlaska u ispostave. Putem portala ePorezna moguće je obaviti prijavu u Registar poreznih obveznika, a nakon što samostalno obave obračun doprinosa i predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rezident može i zadužiti svoje obveze podnošenjem obrasca JOPPD te zatvoriti te obveze podnošenjem zahtjeva SNU i povezivanjem tih obveza s preplatama po drugim osnovama. U nastavku prikazujemo cjelokupan slijed takva postupka.

1. Porezni tretman drugog dohotka ostvarenog izravno iz inozemstva
2. Tehnički preduvjeti korištenja portalom e-Porezna
3. Prijava u Registar poreznih obveznika
4. Podnošenje obrasca JOPPD i uplata doprinosa i poreza
5. Sustav nepovezanih uplata

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)