RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Kada je riječ o osobama hrvatskim rezidentima koji su otišli na rad u drugu državu, tada treba razlikovati osobu koja se u drugoj državi prijavila u radni odnos kod stranog poslodavca u odnosu na radnika zaposlenog kod poslodavca u RH koji ga je, u okviru obavljanja svoje djelatnosti, poslao na rad u drugu državu. Kada poslodavac sa sjedištem u RH pošalje svojega radnika na rad u drugu državu, riječ je o izaslanom radniku. Prema tome, izaslani radnici su osobe zaposlene kod tuzemnog poslodavca, osigurane u RH prema hrvatskim propisima iz socijalnog osiguranja, koje je poslodavac uputio na rad u trgovačko društvo ili u podružnicu sa sjedištem u drugoj državi u svrhu obavljanja nekog ugovorom određenog posla. Izaslani radnik ostaje cijelo vrijeme u socijalnom osiguranju u RH, a plaća se oporezuje u skladu s Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ako je RH sklopila takav ugovor ili po poreznim propisima RH. Može se zaključiti da je sa socijalnog i poreznog motrišta izaslanje radnika vrlo složeno. Stoga u ovom članku objašnjavamo kako poslodavac treba postupiti u pojedinim slučajevima.

1. Tko se smatra izaslanim radnikom
2. Izaslanje radnika u države članice Europske unije
3. Izaslanje radnika u zemlje koje nisu članice EU-a s kojima RH primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju
4. Izaslanje radnika u treće zemlje
5. Plaćanje doprinosa za izaslane radnike
6. Oporezivanje plaća izaslanih radnika
7. Primjeri obračuna doprinosa i poreza na dohodak izaslanog radnika
8. Koje troškove poslodavac može podmiriti za izaslanog radnika
9. Primjeri obračuna plaća izaslanih radnika u nekoliko slučajeva te iskazivanje podataka u obrascu JOPPD
10. Godišnja prijava plaća izaslanih radnika na obrascu INO-DOH

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)