RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju nabava dugotrajne nefinancijske imovine, njezin otpis i rashod te zamjena imovine koja ima obilježje dugotrajne nefinancijske imovine. Ako se dugotrajna nefinancijska imovina rashoduje zbog toga što se više ne upotrebljava, isknjižiti se može tek nakon njezina otuđenja. Pri zamjeni dugotrajne nefinancijske imovine, u načelu, ne rabe se računi rashoda i prihoda. No potrebno je razlikovati je li riječ o kupoprodaji, pa se prebijaju potraživanja i obveze, ili je uistinu riječ samo o zamjeni imovine.

1. Nabava dugotrajne nefinancijske imovine, njezin otpis i rashod
2. Zamjena stvari

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)