RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Europska unija raznim programima potiče organizacije unutar država članica na realizaciju projekata korisnih za zajednicu općenito, a povezanih sa zajedničkim politikama EU-a. Korisnici potpora iz nekih programa mogu biti i trgovačka društva. Kada je riječ o zajedničkim projektima, zbog više korisnika potpora, za računovodstveno praćenje potrebno je dobro poznavati i uvjete pod kojima je potpora primljena. Autor u članku prikazuje kako je pravilno računovodstveno iskazivati primljene potpora za zajedničke projekte u poslovnim knjigama te daje primjere računovodstvenog praćenja zajedničkih projekata financiranih iz EU-a.

1. Uvod
2. Računovodstveno praćenje potpore
3. Praktični primjeri računovodstvenog praćenja zajedničkih projekata koje financira EU
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)