RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Računovodstveni postupak nabave, korištenja i prodaje sredstava dugotrajne imovine za računovođe ne predstavlja problem. Međutim, vlasnike manjih poduzeća (dalje: članova društva) koji najčešće nisu ekonomisti taj postupak često zbunjuje, što im otežava donošenje odluka. Slijedom čestih upita o postupcima prodaje sredstava koja nisu u potpunosti amortizirana i prije završetka otplate kredita za nabavu tih sredstava, u ovom se članku objašnjava način knjiženja nabave, postupak amortizacije te prodaje dugotrajne imovine prema pravilima iz računovodstvenih standarda. Objašnjavaju se također pravila i rezultat te prodaje, u smislu utvrđivanja dobitka ili gubitka, događaja u bilanci te s motrišta novčanih tijekova koji su poduzetnicima iznimno bitni.

1. Uvod
2. Računovodstveni postupak nabave i korištenja opreme
3. Obračun troškova amortizacije za automiješalicu
4. Prodaja automiješalice za beton prije potpunog obračuna amortizacije i prije potpune isplate kredita za njenu nabavu
5. Otplata kredita, novčani tijekovi i projekcija konačnog obračuna poslovanja
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)