RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Nastavljajući se na već objavljeni članak u vezi s djelatnostima športaša rezidenata, u ovom broju časopisa objavljuje se članak kojim se objašnjava oporezivanje djelatnosti športaša nerezidenata te športaša rezidenata koji ostvare dohodak u inozemstvu, odnosno od inozemnog isplatitelja.

1. Uvod
2. Određenje rezidenta ili nerezidenta i porezna nadležnost
3. Primitci koje ostvare športaši rezidenti RH izravno u / iz inozemstva
4. Oporezivanje dohotka športaša koji su nerezidenti Republike Hrvatske
5. Osvrt na podnošenje godišnje porezne prijave i poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza rezidenta za inozemni dohodak i nerezidenta

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)