RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvod
2. Poziv na raspravu
3. Amandman na MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške
4. Pogreške
5. Dijagram primjene promjena računovodstvenih politika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)