RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u ovome članku razmatra pravo na slobodan dan koji budućoj majci pripada prema zakonu, u svrhu obavljanja određenoga liječničkog pregleda.
      U tom se smislu ovim člankom daje pregled spomenutog instituta sa statusnog motrišta uz prikaz odgovarajućih oglednih primjeraka akata.

1. Uvod
2. Zakonski temelj instituta
3. Pojam, obilježja i praktična primjena instituta
4. Sankcije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)