RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Posebnim provedbenim propisom u sustavu deviznog poslovanja uređena su izvješća koja se dostavljaju HNB-u. Među njima se svakako ističu ona kojima je predmet kreditno zaduženje / odobrenje te depozitni poslovi. O tim vrstama izvješća, s posebnim naglaskom na ona koja se moraju sastaviti do kraja travnja 2018. Godine, piše se u ovom članku.

1. Uvod
2. Kreditni poslovi s inozemstvom
3. Depozitni poslovi s inozemstvom

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)