RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 2.2018
  • Članak:Jezik u pravu
  • Stranica:103.
  • Autor/i:Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Sažetak:

1. Načelo pismenosti i elektronički oblik
2. Izražavanje alternative u pravu
3. Zakon o primjeni uredbe EU-a
4. Službeni i radni jezici EU-a

 

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)