RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U praksi sve češće dolazi do situacija kada trgovačko društvo zbog određene statusne promjene ili određenoga pravnog posla prestaje postojati te se ugovori o radu prenose na novo trgovačko društvo. Stoga autor u članku objašnjava pojam statusne promjene, pojam pravnog posla, koja prava imaju radnici prilikom prenošenja ugovora o radu, koje obveze poslodavac na kojeg su preneseni ugovori o radu ima prema radnicima koje je preuzeo, koje obveze ima „stari“ poslodavac, kakva je sudbina radničkog vijeća te što u slučaju prenošenja ugovora kod otvaranja stečajnog postupka.
       1. Uvod
       2. Pojam poduzeća ili gospodarske djelatnosti
       3. Statusna promjena i pravni posao
       4. Primjena instituta prijenosa ugovora o radu
       5. Stečajni postupak i prenošenje ugovora o radu
       6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)