RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u ovome članku obrađuje pojam i značenje etike, morala i integriteta državnih i lokalnih službenika/službenica, postojeći etički sustav vrijednosti u državnoj službi i službi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i uspostavljeni institucionalni okvir za prijavljivanje slučajeva neetičnog ponašanja i moguće sankcije. Kao dodana vrijednost ovom članku daje se pregled uređenja pitanja sukoba interesa službenika na državnoj i lokalnoj, odnosno područnoj (regionalnoj) razini prema važećoj zakonskoj normativi uz odgovarajuće primjere iz prakse.
       1. Umjesto uvoda
       2. Etika, integritet i sukob interesa u državnoj službi
       3. Etika, integritet i sukob interesa u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
       4. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)