RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Autor u ovome članku na transparentan, jednostavno prilagođen način te vrlo sažeto iznosi pregled najvažnijih (osnovnih) pitanja s odgovarajućim razjašnjenima. Obrađuju se pojmovi vrijeme u pravu, rokovi, zastara, zakašnjenje i prekluzija s njihovim učincima.
     Naime, određivanje i računanje rokova, vrijeme u pravu i s njima povezani instituti poput zastare, zakašnjenja, prekluzije itd. pojavljuju se u mnogim pravnim i nepravnim područjima. Na poseban su način značajni u građanskom i trgovačkom pravu, ali i u domeni računovodstva, poreza i financija, gdje se svakodnevno pojavljuju. Premda se mnoga pitanja glede toga najčešće poimaju kao samorazumljiva i potpuno jasna, potrebni su stalni napori kako u pravnome životu ne bi nastajale pogreške.

1. Uvod
2. Određivanje rokova
3. Računanje i duljina roka
4. Tijek roka
5. Istek roka
6. Zastara
7. Prekluzija
8. Zakašnjenje
9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)