RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Trgovac je obvezan istaknuti cijenu proizvoda (robe koju prodaje odnosno usluga koje pruža potrošaču) kako bi potrošač mogao donijeti pravilnu odluku o kupnji proizvoda te se pridržavati istaknute cijene. Na koji se način ističu cijene proizvoda u trgovini na malo, a na koji u obrtu, pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Normativno uređenje isticanja cijena
3. Općenito o cijenama i načinu isticanja
4. Način isticanja cijena u trgovini na malo
5. Isticanje cijena u obrtništvu
6. Inspekcijski nadzor
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)