RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Visina doprinosa za obvezna osiguranja određuje se za svaku godinu prema prosječno isplaćenoj bruto-plaći radnicima kod pravnih osoba u prethodnoj godini u razdoblju siječanj – kolovoz. Prema objavljenim podatcima Državnog zavoda za statistiku prosječna plaća isplaćena u tom razdoblju u 2017. godini iznosi 8.020,00 kn. To je osnovica prema kojoj će se odrediti osnovice za plaćanje doprinosa u 2018. godini za sve obvezne osiguranike po svima osnovama osiguranja u Republici Hrvatskoj. U časopisu RRiF, br. 1/18., pisali smo o utvrđenim osnovicama u vezi s plaćom, a u ovom članku pišemo o osnovicama za obvezna osiguranja obrtnika, poljoprivrednika i ostalih samostalnih zanimanja.

1. Uvod
2. Stope doprinosa za obvezna osiguranja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2018. godinu
3. Važeće osnovice za obračun doprinosa za 2018. godine te dospijeće plaćanja doprinosa
4. Mogućnost odabira veće osnovice za plaćanje doprinosa
5. Uplatni računi za doprinose
6. Iskazivanje doprinosa na obrascima JOPPD

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)