RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U članku se izlaže praktična primjena metoda procjene s naglaskom na dobitni pristup u procjeni vrijednosti burzovno-neuvrštenih društava. Daje se osnovni pregled pristupa i metoda koje se uobičajeno primjenjuju u procjenama vrijednosti takvih društava, s naglaskom na praktičnu narav potkrijepljenu primjerima. Navedeno je pet metoda za procjenu od kojih se, ovisno o obilježjima djelatnosti, odabire odgovarajuća metoda.

1. Uvod
2. Pristupi i kriteriji selekcije pristupa u procjeni vrijednosti burzovno-neuvrštenih društava
3. Dobitni pristup – parametrizacija metode s primjerom
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)