RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku prezentira upravljanje aktivom i pasivom (Asset Liability Management – ALM) u financijskim institucijama i obuhvaća glavne zadatke ALM-a – upravljanje tržišnim rizicima bilance, uzimajući u obzir interne i regulatorne limite te nakraju njihov učinak na profitabilnost.

1. Uvod
2. Upravljanje aktivom i pasivom
3. Kamatni rizik
4. Pravna regulativa kamatnog rizika
5. Upravljanje kamatnim rizikom
6. Valutni rizik
7. Likvidnosni rizik
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)