RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2018
  • Članak:Oporezivanje bitcoina
  • Stranica:217.
  • Autor/i:Dr. sc. Nevia ČIČIN-ŠAIN , mag.iur.

Sažetak:

      Bitcoin je virutalna valuta koja se stvara i pohranjuje isključivo digitalnim putem. Bitcoin ne postoji u tiskanoj verziji niti je podložan kontroli neke institucije. Nastaje u okviru zajednice ljudi, nazvanim rudarima, koji se koriste softverom za rješavanje složenih matematičkih problema. Bitcoin je moguće steći ne samo originarnim nego i derivativnim putem, odnosno klasičnom razmjenom za fiat valutu na platformama za razmjenu ili izravnom pogodom s vlasnicima bitcoina.
      Postavlja se pitanje na koji bi način u Republici Hrvatskoj trebalo oporezivati transakcije bitcoinom izravnim odnosno neizravnim porezima?

1. Uvod
2. Temeljna načela prilikom određivanja načina oporezivanja transakcija bitcoinovima
3. Oporezivanje transakcija bitcoinom neizravnim porezima
4. Oporezivanje transakcija bitcoinom izravnim porezima
5. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)