RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvod
2. MSFI 17 – kratak sadržaj
3. Unaprjeđenja postojeće računovodstvene prakse

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)