RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Tijekom obavljanja revizije očekuje se da revizor vodi evidenciju o uočenim pogrešnim prikazima te da utvrdi učinak neispravljenih pogrešnih prikaza na financijske izvještaje. Pritom je učinke pogrešnih prikaza potrebno staviti u odnos s utvrđenom razinom značajnosti. O uočenim pogrešnim prikazima te njihovom utjecaju na revizorovo mišljenje potrebno je pravodobno komunicirati s menadžmentom i onima koji su zaduženi za upravljanje, kako bi mogli donijeti odluku o tome hoće li izvršiti odgovarajuće ispravke financijskih izvještaja ili ne. Ovisno o značajnosti učinka neispravljenih pogrešnih prikaza na financijske izvještaje, revizor može izraziti pozitivno ili modificirano mišljenje. U članku autorica razmatra odgovornost revizora prilikom razmatranja učinka pogrešnih prikaza na financijske izvještaje, a u skladu s zahtjevima MRevS-a 450 – Ocjenjivanje pogrešnih prikaza ustanovljenih tijekom revizije.

1. Uvod
2. Definiranje pogrešnih prikaza i značajnosti
3. Vrste pogrešnih prikaza i njihovo razmatranje
4. Ocjena učinka neispravljenih pogrešnih prikaza
5. Razmatranje utjecaja pogrešnih prikaza na mišljenje revizora
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)