RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U skladu s odredbama čl. 17. Zakona o poticanju ulaganja, korisnici državnih potpora za ulaganja obvezni su tijekom razdoblja u kojima imaju status korisnika potpora podnositi pisana izvješća o izvršenju investicijskog projekta, prihvatljivim troškovima, iskorištavanju poticajnih mjera te očuvanju predmeta investicije i otvorenih radnih mjesta povezanih s tom investicijom. Izvješća se podnose mjerodavnom ministarstvu, ovisno o tome u koju su kategoriju poduzetnici razvrstani, i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi zajedno s obrascem PD. U ovom članku dajemo samo informaciju o obvezi sastavljanja, rokovima predaje i sadržaju toga izvješća.

1. Uvod
2. Sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i iskorištavanja potpora

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)