RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Porez na promet nekretnina plaća se na svaki promet nekretnina u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to stječe li se vlasništvo nekretnine uz naplatu ili bez naplate i bez obzira na to kako su stranke nazvale ugovor ili drugi pravni posao. Kroz ovaj se članak daje osvrt na situacije koje utječu na obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina.

1. Uvod
2. Raskid ugovora i obveza plaćanja poreza na promet nekretnina
3. Raskid ugovora na temelju kojeg ne postoji obveza plaćanja poreza na promet nekretnina
4. Povrat poreza
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)