RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Poduzetnici - obveznici poreza na dobitak koji su do 31. siječnja 2017. godine dostavili Poreznoj upravi Izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice, izrazili su svoju opredijeljenost za „novi model“ utvrđivanja osnovice poreza na dobitak za 2017. godinu koji se temelji na novčanom načelu. Posljedično tome, svi oni koji su predali Izjavu i u 2017. ostvarili ukupni prihod u svoti od 3.000.000,00 kn ili manje, obvezni su porez na dobitak za 2017. godinu utvrditi prema novčanom načelu – pod uvjetom da i PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama. Prijavu poreza na dobitak sastavljaju na „Obrascu PD – NN“
     Oni poduzetnici koji su Poreznoj upravi u siječnju prošle godine dostavili Izjavu, ali su u 2017. ostvarili ukupni prihod veći od 3.000.000,00 kn i dalje primjenjuju „obračunsko načelo“ pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak i poreznu prijavu za 2017. godinu sastavljaju na obrascu PD.

1. Uvod
2. Postupak utvrđivanja osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela
3. Primjer utvrđivanja poreza na dobitak po novčanom načelu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)