RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2018
  • Članak:Porezno motrište uvoza dobara u RH
  • Stranica:166.
  • Autor/i:Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže porezno i računovodstveno motrište uvoza dobara u RH i objašnjava kako se utvrđuje porezna osnovica te kada nastaje porezna obveza pri uvozu dobara u RH. Uz to, autorica daje pregled oslobođenja koja se primjenjuju pri uvozu dobara u RH kada je uvoznik porezni obveznik. Na kraju članka navodi primjere računovodstvenog praćenja uvoza dobara u RH ako uvoznik samostalno obavlja uvoz dobara te ako se uvoz obavlja uz posredovanje špeditera.

1. Definiranje uvoza dobara
2. Utvrđivanje porezne osnovice pri uvozu dobara
3. Nastanak porezne obveze pri uvozu dobara i priznavanje pretporeza
4. Oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara
5. Računovodstveno praćenje uvoza robe
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)